Fettreducering

Cryoplipolys är en unik metod att helt utan kirurgi, utan konvalescens och utan smärta permanent reducera fettdepåer jämförbart med fettsugning.

Metoden går ut på att det sker en kontrollerad kylning av underhudsfettet genom så kallad selektiv lipolys. Effekten av nedkylingen innebär att fettcellerna bryts ner av kylan och orsakar kristallisering av fettsyrorna som finns i fettcellerna.

Under en period av 6-12 veckor sker en gradvis reduction upp till 25% av det behandlade fettlagret.

Följande behandling sker efter tidigast 8 veckor. Varje område kan behandlas 3 gånger.

Priser CoolCountour

En behandling - mindre område, 1 timme - 2500 kr
En behandling - större område, 2 timmar - 4500 kr

Två behandlingar - två större områden, 4 timmar - 8000 kr
Görs vid två tillfällen.

Alltid kostnadsfri konsultation för att välja den behandling som passar dig bäst.

Klicka här för att läsa forskningsstuide.